Anglický jazyk

Z a do anglického jazyka prekladáme všetky odborné, úradné a neúradné dokumenty.

 

V rámci anglických prekladov poskytujeme tiež:

  • grafické úpravy prekladaných dokumentov - rôzne ornamenty, ozdobný typ písma, nezvyčajné osadenie a iné grafické služby.
  • jazykové korektúry s profesionálnymi lingvistami zodpovedajúce všetkým lingvistickým disciplínam z hľadiska gramatiky, štylistiky a syntaxu.

 

Cenová ponuka

 

Cenník:

 

Úradný preklad Neúradný preklad Odborný preklad Expresný preklad Korektúra
1 preklad 2+ preklady 1 preklad 2+ preklady 1 preklad do 5h do 24h 1 preklad
20,90 €
1 NS*
19,90 €
1 NS*
10,90 €
1 NS*
16,90 €
1 NS*
15,90 €
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 €
* Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS). Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana. Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu sa cena stanovuje individuálne. Po odoslaní formulára vám vypracujeme kalkuláciu priamo na vami zvolený dokument.

 

Ďalšie jazyky: