Garant/lektor v odbore pekár

Popis pracovnej pozície

Zaraďte sa do lektorského tímu vzdelávacej spoločnosti VaV Akademy, do tímu kreatívnych kvalifikovaných odborníkov s lektorskými skúsenosťami, pripravenými na vedenie kurzov s vysokou dávkou praktického prínosu pre budúcich pekárov. Odovzdávajte svoje skúsenosti na vysokej úrovni aj ostatným.

 

Druh pracovného pomeru živnosť, dohoda
Náplň práce

Náplň práce:

- garant v súlade s akreditovaným vzdelávacím programom (pekár).

- zostavovanie vzdelávacieho programu v odbore pekár

 

 

Požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 2 roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej 2 roky lektorskej činnosti

- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v inom odbore, najmenej 4 roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka , a najmenej 2 roky lektorskej činnosti

- úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore, 4 roky praxe v odbore, 3 roky lektorskej činnosti,

alebo

- úplné stredné vzdelanie s maturitou v inom odbore, 5 rokov praxe v

odbore, 3 roky lektorskej činnosti,

alebo

- výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, 5 rokov praxe

v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, 5 rokov lektorskej činnosti,

alebo

- osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, 5 rokov praxe v oblasti, 5 rokov lektorskej činnosti

 

Odborná spôsobilosť:

= doklad o dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe.

 

Lektorská spôsobilosť:

= doklad o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu najmenej po dobu šiestich mesiacov.

Plat od 50€ / deň
Nástup možný ihneď
Miesto výkonu práce Prešov, Košice, Celá SR
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný ŽIVOTOPIS a súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedenú e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.  

Do predmetu napíšte: Garant/lektor v odbore pekár

K životopisu a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:

Súhlasim s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom VaV Akademy uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.vavakademy.sk/kariera-vo-vav v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.


Na výberové konanie budeme pozývať len uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.