Lektor kurzov na obsluhu motorových vozíkov

Popis pracovnej pozície

Vzdelávacia spoločnosť ponúka miesto lektora kurzov na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu motorových vozíkov.

Druh pracovného pomeru dohoda o vykonaní práce alebo pri živnostníkoch zmluva o spolupráci
Náplň práce

Organizujeme špecializované kurzy na získanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti uchádzačov o prácu alebo pracovníkov v skladoch, obchodných centrách, areáloch výrobných podnikov, kde je potrebná manipulácia s materiálom pomocou motorových vozíkov.

Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov:

  • teoretické vedomosti legislatívy týkajúcej sa BOZP, pravidiel bezpečnej prevádzky vybraných motorových vozidiel, oboznámenie sa s platnými STN, ISO a EN normami
  • osvojenie postupov poskytovania prvej predlekárskej pomoci
  • oboznámenie sa so súčasným stavom konštrukcie a s novými trendmi vo vývoji manipulačnej techniky
  • nadobudnutie základných zručností obsluhy motorového vozíka príslušnej triedy a druhu prostredníctvom praktického výcviku vo vedení motorového vozíka samostatne ako aj pri preprave a manipulácii s materiálom

 

Výučba prebieha v dennej alebo večernej forme v závislosti od záujmu uchádzačov.

Požiadavky

Požadované vzdelanie:

minimálne stredoškolské

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- uchádzač musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti s preukázateľnou odbornou praxou a lektorská spôsobilosť
- dobré prezentačné a komunikačné schopnosti
- zodpovednosť, precíznosť a flexibilita

 

PODMIENKY PRE LEKTORA/ŠKOLITEĽA:

a)odborná spôsobilosť príslušným osvedčením alebo preukazom - inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka.
b)odborná prax najmenej 3 roky potvrdená zamestnávateľom 

zdravotná spôsobilosť - aktuáalna zdravotná prehliadka
c)lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia

 

Plat dohodou podľa počtu klientov v kurze
Nástup ihneď alebo dohodou
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štrukturovaný ŽIVOTOPIS, s FOTOGRAFIOU a súhlas s ochranou osobných údajov na  e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk

Do predmetu prosíme napíšte: LEKTOR KURZOV NA OBSLUHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV 

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.