1

Potrebujem si preložiť len určitú časť textu úradného prekladu, je to možné?

Nie, pri úradných prekladoch sa prekladá celý text, pričom pri tomto type prekladu sa vyžaduje zviazanie úradného prekladu s originálom, ak originál potrebujete použiť, je možné úradný preklad zviazať s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu.

Preklad sa spolu s notársky overenou kópiou alebo s originálom previaže trikolórou. Pri úradnom preklade sa prekladá aj pečiatka.