1

Prečo mám platiť za 7 strán, ak text, ktorý som dal preložiť má len 5 strán?

Podľa vyhlášky sa pri úradných prekladoch každá začatá strana považuje za normostranu. Počet normostrán je vyrátaný z vyhotoveného prekladu, nie zo zdrojového textu.

Konečný počet normostrán sa teda môže v konečnom dôsledku líšiť od počtu normostrán v zdrojovom texte. To sa zákonite odrazí aj na cene.