1

Zabezpečíte aj notársky overenú kópiu dokumentu?

Áno. Na zaistenie tejto služby potrebujeme originál Vášho dokumentu.