1

Ako mám postupovať v prípade prekladov pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia (autá, motorky a iné)?

Registrácia dovezeného automobilu zo zahraničia vyžaduje pre obvodný úrad dopravy oficiálne, t.j. úradné preklady nasledujúcich dokumentov do slovenského jazyka:

 

Technický preukaz alebo potvrdenie o odhlásení (vyradení) vozidla z premávky.

Kúpnu zmluvu, faktúru, resp. iný doklad o nadobudnutí vozidla.

Certifikát conformity.