1

Do akých jazykov a aké jazykové kombinácie prekladáte?

Okrem jazykov, ktoré máme uvedené na stránke (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, bulharský jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, holandský jazyk, český a španielsky jazyk) Vám podľa Vašich požiadaviek vieme vyhotoviť preklad aj z/do iného jazyka. Stačí, ak požiadate o cenovú kalkuláciu.