1

Kedy potrebujem jazykovú korektúru prekladu?

Korektúru k prekladom odporúčame pri všetkých textoch používaných na prezentačné účely, výročné správy, marketingové prezentácie reklamné a propagačné materiály firiem, návody na obsluhu, slovenské preklady z iných jazykov, texty pre webové stránky, referáty, seminárne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce, knihy, články a iné.

Pri prekladoch pre interné účely spoločnosti alebo pre jednotlivca nie je korektúra zvyčajne nevyhnutná, ale určite prispeje k finálnej kvalite výsledného textu.