1

V akých jazykoch robíte jazykové korektúry?

V jazykoch, ktoré máme uvedené na web stránke (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, holandský jazyk, český a španielsky jazyk). Vieme Vám však podľa Vašich požiadaviek vyhotoviť jazykovú korektúru aj v inom jazyku, ktorý nemáme v ponuke. Stačí, ak požiadate o cenovú kalkuláciu.