1

Čo je to jazyková korektúra?

Jazyková korektúra je kontrola pravopisu a gramatiky, malých a veľkých písmen, interpunkcie, preklepov, medzier, tvarov slov, predložkových väzieb a ďalších gramatických javov.