1

Ako Vám môžem doručiť text na preklad?

Závisí to od typu prekladu. Neúradný preklad nám môžete doručiť mailom, poštou, osobne alebo online prostredníctvom našej webstránky, pri úradných alebo odborných prekladoch je potrebné text prekladu priniesť osobne.