1

Akým spôsobom mi doručíte preklad?

O vyhotovenom preklade Vás budeme telefonicky alebo mailom kontaktovať. Vyhotovený preklad Vám doručíme spôsobom aký si vyberiete – mailom, osobne alebo poštou.