Cenník

 

Spoločnosť VaV Vám ponúka len tie najvýhodnejšie ceny prekladov.

Našim cieľom je poskytnúť transparentné ceny prekladov bez skrytých poplatkov vždy v najvyššej kvalite s profesionálnym prístupom a službami.

Okrem kvalitných prekladov – (úradných, neúradných a odborných prekladov) Vám spoločnosť VaV navyše poskytuje aj:

  • grafickú úpravu dokumentov
  • jazykové korektúry profesionálnymi lingvistami
  • tlmočenie

 

  Úradný Neúradný Odborný Expresný Korektúra Grafická úprava
  1
preklad
2+
preklady
1
preklad
1 preklad 2+
preklady
do
5h
do
24h
1
preklad
 
Nemecký
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
11,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Anglický
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
10,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Ruský
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
10,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Maďarský
jazyk
23,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Bulharský
jazyk
23,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Poľský
jazyk
19,90€
1 NS*
18,90€
1 NS*
14,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Francúzsky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Taliansky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Holandský
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Český
jazyk
19,90€
1 NS*
18,90€
1 NS*
14,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
Španielsky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
25,90€
1 NS*
24,90€
1 NS*
ZC + 100% ZC + 50% 6 € individuálne
  Úradný Neúradný Odborný Expresný Korektúra Grafická úprava

 

Garantujeme Vám najvýhodnejšiu ponuku.

 

NS* - Normostrana

ZC - základná cena

* Cena prekladov sa určuje na základe normostrán zdrojového textu/prekladaného dokumentu. Preto je cena uvedená za 1 normostranu zdrojového textu (NS). Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana (1 preklad). 1 normostrana má 1800 znakov. Prekladatelia si účtujú cenu podľa vyhlášky 491/2004.

Cena prekladu sa znižuje každou ďalšou prekladanou normostranou (2+preklady).

Pri preklade dokumentov, ktoré vyžadujú grafickú úpravu sa cena stanovuje individuálne.

 

Máte:

  • • špecifické požiadavky na preklad? •
  • • potrebujete preklad z/do iného jazyka, než máme v ponuke? •
  • • záujem o grafickú úpravu dokumentu alebo tlmočenie? •