1

Preklady VaV

Čo Vám ponúkame

Prekladateľskej činnosti sa vo VaV venujeme od roku 2005 a patríme medzi tri najvyťaženejšie agentúry.

Disponujeme tímom profesionálnych prekladateľov, skúsených lingvistov a ďalších odborníkov v rôznych oblastiach, čím dosahujeme vysokú kvalitu našich služieb.

Okrem kvalitného prekladu a tlmočníckych služieb Vám ponúkame zodpovedný a proklientský prístup. Dôraz kladieme nielen na vysokú kvalitu, ale aj na osobitné požiadavky našich klientov.

ponuka

Neúradné preklady

Životopisy, potvrdenia o návšteve školy, lekárske správy, návody a podobne.

ponuka

Úradné preklady

Rodné listy, sobášne listy, technické preukazy, pracovné zmluvy, obchodné dohody, výpisy z registra trestov a podobne.

ponuka

Odborné preklady

Oblasti strojárenstva, výroby, ekonomiky, informačných technológií, medicíny, práva, zákonodarstva a podobne.

ponuka

Grafická úprava

Grafické spracovanie, úprava textov a dokumentov – rôzne ornamenty, ozdobný typ písma, nezvyčajné osadenie a podobne.

ponuka

Korektúry

Jazykové korektúry s profesionálnymi lingvistami zodpovedajúce všetkým lingvistickým disciplínam z hľadiska gramatiky, štylistiky a syntaxe.

ponuka

Tlmočenie

Zabezpečenie kvalifikovaných prekladateľov a možnosť výberu z jedenástich cudzích jazykov.

Online cenová ponuka

Všetkým našim klientom sa snažíme pomôcť samostatne a individuálne
Bezplatná cenová kalkulácia prekladu